Gå direkt till innehåll
​Påskliljan doftar inte alltid underbart

Pressmeddelande -

​Påskliljan doftar inte alltid underbart

Det finns en särskild grupp av personer som får luftvägsbesvär av dofter och kemikalier. De drabbade reagerar betydligt kraftigare än vad som är normalt redan vid låga doser som inte anses skadliga.

I dagligt tal kallar vi det doftöverkänslighet. Inom vården används begreppet sensorisk hyperreaktivitet, SHR, för detta tillstånd.

- Det finns en stor okunskap om doftöverkänslighet inom professionen. Tillståndet kan lätt förväxlas med astma och allergi och leda till felaktig information och onödig medicinering. Det finns en risk att patienterna, som till 70 procent är kvinnor, ignoreras och känner sig förbisedda trots att flera studier visar en avsevärd inverkan på sjukskrivning, socialt liv och livskvalitet, säger Eva Millqvist, professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

För att komma tillrätta med detta problem har Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tagit fram en kunskapssammanställning ”Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna” där svenska specialister och forskare för första gången har sammanställt den senaste kunskapen på området. Boken tar upp frågor om epidemiologi, trolig patofysiologi, utredning och behandlingsmöjligheter av SHR ur olika aspekter.

SHR är relativt vanligt, drygt sex procent av den vuxna svenska befolkningen uppfyller kriterierna för diagnos. Långt fler, omkring 33 procent, anger själva att de har någon form av besvär efter kontakt med dofter och kemikalier. Reaktionerna är olika starka. Någon känner mycket besvär av påskliljor. Andra får lindriga besvär av parfymerat schampoo. Känsligheten kan yttra sig som rinnande ögon, snuva, heshet, hosta och andnöd.

Det är inte lukten i sig som framkallar besvären utan den retning av nervtrådar i luftvägarnas slemhinnor som ett doftande ämne framkallar.

För mer information, kontakta gärna:

Eva Millqvist
Professor, ordförande i bokens redaktionskommitté
Avdelningen för lungmedicin och allergologi 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
eva.millqvist@medfak.gu.se

Hanna Vihavainen
Fondsekreterare, bokens redaktör
Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
Tel 070-649 92 45
hanna.vihavainen@astmaoallergiforbundet.se

Eva-Maria Dufva
Pressansvarig
Astma- och Allergiförbundet
Tel 070 – 588 72 88.
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Fakta om boken:

Kunskapssammanställningen kan laddas ner eller beställas kostandsfritt på Astma- och Allergiförbundets hemsida www.astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm