Gå direkt till innehåll
Politiker, låt inte nationella riktlinjer bli en hyllvärmare

Pressmeddelande -

Politiker, låt inte nationella riktlinjer bli en hyllvärmare

För första gången sedan 2004 har vi fått nya nationella riktlinjer för astma och KOL. Riktlinjerna riskerar dock att bli liggande om inte landstingspolitiker prioriterar de aktuella patientgrupperna. Nu gäller det att landstingen/regionerna tar implementeringen av de nya riktlinjerna på allvar, skriver patientförbunden Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle

I slutet av november presenterade Socialstyrelsen ett förslag till nya nationella riktlinjer för astma och KOL. Riktlinjerna är vägledning för beslutsfattare kombinerat med tydliga behandlingsrekommendationer för den medicinska professionen. Resultatet av Socialstyrelsens arbete är glädjande för de 1,2 - 1,5 miljoner svenskar som berörs.

- Vi vet att låg kunskap om sin sjukdom och bristande sjukdomskontroll är vanligt hos personer med astma, trots att behandlingen bygger på egen insikt och behandling i hemmet. Därför är det viktigt och bra att patientutbildning och egenvård är högt prioriterat i de nya riktlinjerna, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

För att de nya riktlinjerna ska komma patienterna tillgodo föreslår vi att landstingen:

1. Ser till att prioritera människor med kronisk sjukdom.

2. Upprättar en genomförandeplan för hur implementeringen ska gå till.

3. Inför en permanent funktion för uppdatering, uppföljning och utvärdering av riktlinjerna.

4. Ställer krav på att patienter ska registreras i Luftvägsregistret.

5. Tar vara på goda exempel - 21 landsting/regioner med olika förutsättningar innebär att samverkan också måste gälla politiker.

Nu är det upp till landstingen och regionerna att visa att de tar de nya riktlinjerna på allvar!

För mer information kontakta gärna:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75
maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se

Eva-Maria Dufva, pressekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070- 588 72 88
eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm