Följ Astma- och Allergiförbundet

Politikerna ignorerar Socialstyrelsens riktlinjer säger Astma- och Allergiförbundet och dess föreningar på Världsastmadagen

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2009 08:55 CEST

Socialstyrelsen fastställde redan 2004 Nationella riktlinjer för astma/KOL - vården. I Praxisstudien "Omhändertagande av patienter med astma i Uppsala-Örebroregionen" från 2008 kan man se att:

  • två tredjedelar av vårdcentralerna har astma/KOL-mottagningar men endast hälften av dessa uppfyller kriterierna för godkänd astma/KOL mottagning.
  • behandlingsmålet för astma är full kontroll av sjukdomen med symtomfrihet, men endast en tredjedel av patienterna uppnår detta.
  • en betydande del av patienterna har sökt akut under det senaste halvåret och många har haft nattliga symtom av sin astma.
Det är helt uppenbart att landstinget ignorerat riktlinjerna när vården organiseras och resurser fördelas. Det är mycket svårt för människor med astma att förstå att staten satsar stora resurser på att ta fram riktlinjer som sedan bara placeras på hyllan av sjukvårdshuvudmännen.

Astma- och Allergiförbundet ordnar med anledning av Världsastmadagen en konferens i Stockholm den 5 maj 2009!

Förbättrad behandling ger bland annat friskare patienter och lägre samhällskostnader. Bra för patienten, och för samhällsekonomin!

Temat för konferensen är "Nya strategier i sikte för astmavården!". Bland andra berättar professor Leif Bjermer, Lund, om Brysseldeklarationen, där läkare från hela världen gemensamt pekar på ett antal områden där behandlingen av astma måste förbättras.

Björn Ställberg, allmänläkare från Trosa, kommer att föreläsa om omhändertagandet av patienter med astma idag, riktlinjer finns, men hur ser det ut i verkligheten? Sven-Erik Dahlén professor på KI och föreståndare på Centrum för Allergiforskning berättar om vilken forskning som behövs.

Fakta:
- Astma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen, ungefär 300 miljoner människor är drabbade.
- I Sverige har 10 procent av den vuxna befolkningen astma.
- Samhällskostnaderna för astma är ca 7 miljarder kronor per år.

Världsastmadagen är kommit till på initiativ av WHO, infaller den första tisdagen i maj varje år. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss att uppmärksamma dagen!

Kontaktperson: Eva-Maria Dufva 070-588 72 88

Bifogas: Tidschema föreläsare, Brysseldeklarationen

Plats: Ingenjörshuset City Konferensen, Malmskillnadsgatan 46

Tid: 8.30 - 13.00