Följ Astma- och Allergiförbundet

Regeringen satsar på upprustning av skolor

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2015 10:45 CEST

Regeringen föreslår en upprustning av skollokaler i vårpropositionen som presenterades häromdagen. Förslaget innebär en satsning på 15 miljoner kronor 2015 för stöd till upprustning och energieffektivisering av skollokaler. För 2016–2018 beräknas satsningen uppgå till 330 miljoner kronor per år. Satsningen bör i första hand avse grundskolan och motsvarande skolformer men bör också inbegripa lokaler i direkt anslutning till skolan, såsom lokaler för förskoleklass. Även gymnasieskolans och gymnasiesärskolans lokaler kan till viss del omfattas.

- Det är glädjande att regeringen föreslår en statlig satsning på upprustning av skollokalerna, men nu krävs det att kommunerna också prioriterar detta för att inomhusmiljön i skolan ska bli bra, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Boverket och Energimyndigheten presenterade 2007 att de samlade kostnaderna för att åtgärda innemiljöbrister i skolor och förskolor beräknades till mellan 3-5,8 miljarder kr.

Astma- och Allergiförbundet har tillsammans med många andra arbetat för att ett statligt stöd för upprustning av skollokalerna ska införas. Forskning visar att skolprestationer hos elever kan förbättras med upp till 29 procent om de arbetar i skollokaler med god luftomsättning. En undersökning från Boverket visar att så många som 4 av 10 skollokaler har fuktskador som kan påverka inomhusluften negativt. Risken är stor att elever utvecklar eller förvärrar astma och luftvägsbesvär då de vistas i dåligt underhållna skollokaler. Undersökningar visar också att läkardiagnosticerad astma bland barn ökat på åtta år – från 6 procent 2003 till 9 procent 2011.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, tel 070-661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, tel 070-020 94 98
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, tel 070-588 72 88

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.