Gå direkt till innehåll
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Pressmeddelande -

Satsningar på skolmiljön ger resultat

Är det en tillfällighet att fem av landets tio bästa skolkommuner satsar på skolornas inomhusmiljö? Eller är det så att de kommuner som valt att förbättra barnens skolmiljöer belönas genom bättre skolresultat?

Astma- och Allergiförbundet har gått igenom Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner 2017 och jämfört den med branschorganisationen Svensk Ventilations lista över de kommuner som sökte det statliga bidraget för upprustning av skollokaler 2015-2016. Av de kommuner som sökte medel hamnade fem på 10-i-topplistan 2017: Piteå, Grästorp, Varberg, Lomma och Lund.

- Naturligtvis är det många faktorer som bidrar till en bra skola, men även om just detta förhållande skulle vara en tillfällighet pekar fakta från andra källor åt samma håll, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Forskning från Danmark visar till exempel att det finns ett samband mellan ökad friskluftstillförsel och sänkt temperatur i klassrummen och ökade prestationer hos skoleleverna. Fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en förbättring av elevernas prestationer med närmare 15 procent.

-Skulle luftflödena fördubblas ytterligare i nivå med de som oftast projekteras vid nybyggnad av skolor i dag, handlar det om en förbättring av skolprestationerna på totalt 29 procent, förklarar Maritha Sedvallson.

Att dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem har visats i många studier. Forskning visar också att barns kognitiva utveckling kan hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar och att dålig inomhusluft kan ligga bakom hög sjukfrånvaro i förskolan.

Under 2016-2018 finns ett statligt stöd för upprustning av skollokaler att söka hos Boverket, men trots att behoven är stora har få kommuner gjort det. En undersökning till kommunpolitiker på uppdrag av Astma- och Allergiförbundet 2017 visar att stödet är okänt för många kommuner. I dag är bidraget dessutom svårt och tidskrävande att söka och kräver en stor andel medfinansiering av kommunerna (75 procent).

Astma- och Allergiförbundet vill att:

  • Det statliga stödet för upprustning av skollokaler ska finnas kvar även efter 2018.
  • Stödet ska utökas och även omfatta förskolan.
  • Informationen om stödet förbättras och ansökan förenklas.
  • Kravet på medfinansieringen från kommuner/huvudman minskas.
  • Elevskyddsombud ges utbildning för sitt uppdrag och vuxna barn- och elevskyddsombud ska finnas i förskolor och skolor.

För kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 – 66 154 75.

För mer information om inomhusmiljön i skolor, var god kontakta: Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm