Gå direkt till innehåll
Skolpolitiken måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmmiljö

Pressmeddelande -

Skolpolitiken måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmmiljö

I en artikel på DN-debatt i måndags skriver Jan Björklund, lärarfacken, SKL och företrädare för friskolorna om ”Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan”. I ett omfattande och ambitiöst 10-punktsprogram tar man upp förändringar som författarna anser ska genomföras så snart som möjligt för att vända den negativa utvecklingen. Ett bra och angeläget initiativ.

Men, det är med stor häpnad som jag kan konstatera att författarna helt glömt bort det förfall som pågår när det gäller skolans fysiska miljö. Enligt en undersökning från Boverket och Energimyndigheten har 40 procent av skolorna fuktskador och ytterligare 40 procent en konstruktion som medför ökad risk för fuktskador. Fyrtio procent av skolorna har inte fått godkänt i den obligatoriska ventilationskontrollen som ska säkerställa att ventilationssystemet fungerar och uppfyller byggreglerna. I samma rapport uppger 30 procent av skolpersonalen att de har problem med damm, smuts och instängd dålig luft.

Nya siffror (Miljöhälsorapporten 2013) visar att den läkardiagnostiserade astman bland barn i skolåldern ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011 och att också övriga allergiska sjukdomar bland barn tydligt fortsätter att öka. En allt större del av barnen inom skola och barnomsorg har alltså någon allergisk sjukdom. Denna utveckling ställer högre krav på vård, skola och omsorg. Verksamheter och lokaler måste anpassas och anställdas kompetens inom området måste öka.

Forskning visar att fuktskador kan orsaka astma och luftvägsbesvär och kan utlösa symtom hos personer som har allergisjukdom. Studier visar även att bristfällig ventilation och luftkvalitet kan påverka skolprestationer och ge ökade symtom hos personer med astma. Det kan ge ökad frånvaro och svårigheter att vistas i skolan som följd. Idag har ca 30 procent av skolbarnen någon form av allergi, skolan är Sveriges största arbetsplats med 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever.

 Just här och nu har skolan en möjlighet, och även ett uppdrag, att bromsa en fortsatt ökning av astma och allergi hos barn och unga genom att sätta fokus även på den fysiska arbetsmiljön i förskola och skola. Det skulle dessutom ge de 30 procent av barnen och eleverna som redan utvecklat en allergisjukdom en ökad möjlighet att nå målen för arbetet.

Astma- och Allergiförbundet anser att skolpolitiken även måste kompletteras med ett program för att förbättra skolans arbetsmiljö.

Maritha Sedvallson
Förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet

För mer information, vänligen kontakta:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, 070 - 354 78 88
Eva-Maria Dufva, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet. 070 - 588 72 88


Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm