Följ Astma- och Allergiförbundet

Snart slipper du röken på perrongen

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2016 13:10 CET

Idag presenterar regeringens utredare Göran Lundahl ett tilläggsdirektiv om genomförandet av EU:s tobakslagstiftning. Utredningen föreslår att rökförbud ska gälla i ett antal offentliga utomhusmiljöer och omfatta både tobaksrökning och e-cigaretter.

- Vi är mycket glada att regeringens utredare nu föreslår att rökfritt införs även i ett flertal offentliga utomhusmiljöer. Entréer till offentliga byggnader, tågperronger och busshållplatser, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus föreslås nu bli rökfria. Det minskar risken att ofrivilligt utsättas för passiv rökning och ökar tillgängligheten för dem som annars riskerar bli sjuka av andras tobaksrök eller ånga från e-cigaretter, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundet har i många år arbetat för att tobakslagen även ska gälla offentliga utomhusmiljöer. Förbundet har särskilt uppmärksammat behovet av att införa rökfritt på uteserveringar.

Folkhälsomyndigheten föreslog redan 2012 att rökfritt borde införas i ovan nämnda miljöer som allmänheten har tillträde till.

Den aktuella utredningen har nu analyserat behovet av begränsning av tobaksrökning och användningen av vissa tobaksrelaterade produkter (bland annat e-cigaretter) på vissa allmänna platser utomhus. Förutom rökfria miljöer har utredaren haft i uppdrag att utreda exponeringsförbud för tobaksprodukter och neutrala tobaksförpackningar.

- Vi är väldigt nöjda med att vårt arbete har gett resultat. Det är speciellt glädjande att så många miljöer där barn och unga vistas berörs i förslaget. Det är bra att regeringen har en helhetssyn på tobaksprevention och föreslår ett flertal samlade åtgärder för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025, säger Maritha Sedvallson.

För mer information, kontakta gärna:

Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 020 94 98.
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88.Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.