Följ Astma- och Allergiförbundet

Socialministern vill ha bättre samverkan på allergiområdet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2012 12:08 CET

Socialministern vill ha bättre samverkan på allergiområdet

Den nationella cancerstrategin bör följas upp av en strategi för de allergiska sjukdomarna. Det meddelade socialminister Göran Hägglund i sitt invigningstal på Allergistämman 2012 i Göteborg i dag.

- Utredningsuppdraget om barns miljöer i skolan som regeringen har lagt på Socialstyrelsen är ett första steg i den riktningen, sade han.

Totat sett beräknas cirka en och en halv miljoner människor i Sverige leva med en pågående allergisjukdom.

-  De kroniska sjukdomarna pågår ofta i det tysta, men orsakar stort lidande under många år. Därför finns det ett behov av en nationell strategi för allergiska sjukdomar, men för att den ska bli så bra som möjligt behöver vi först utvärdera hur den nationella cancerstrategin fungerar, sade Göran Hägglund.

Astma och Allergiförbundet har under hela 2000-talet arbetat för att regeringen ska ta initiativ till en nationell strategi för de allergiska sjukdomarna, eftersom förbundet menar att samhället behöver ta ett helhetsgrepp om frågorna.

-  Allergifrågorna är så komplexa och berör så många olika områden i samhället, alltifrån skola, vård och omsorg, samhällsplanering och arbetsliv. Samverkan är därför helt nödvändig för att möta människors allergiproblem. Vi välkomnar socialministerns uttalande och hoppas på en skyndsam process, säger Ingalill Bjöörn, förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet.

För kommentarer, var god kontakta:

Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet

telefon, 070 – 604 46 99

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Bifogade filer

PDF-dokument