Följ Astma- och Allergiförbundet

Svalanmärkning av färg

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 11:28 CET

Svalanmärkning av färg

I Kemikalieinspektionens rapport Allergiframkallande ämnen i färg – rapport från ett tillsynsprojekt 2015 redovisas information om användandet av konserveringsmedel i färg och konsekvenserna av detta.

Astma- och Allergiförbundet välkomnar rapporten, den uppmärksammar att en stor yrkesgrupp utsätts för allergiframkallande konserveringsmedel. Det leder till att allergier ökar bland yrkesmålare.

- Nya uppgifter om de produkter som vi rekommenderar förpliktigar oss alltid att ta upp produkten till nytt övervägande, vilket också kommer att ske, säger Ulf Brändström, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I rapporten uttrycker Kemikalieinspektionen oro för att Astma- och Allergiförbundets märkning kan uppfattas som vilseledande.

Förbundets Svalanmärkning riktar sig till slutanvändaren och inte till yrkesmålare. Genom Svalanmärkningen får slutanvändaren en förstärkt varning genom att texten ”Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under appliceringen av färgen utan först 14 dagar efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor)” måste finnas på förpackningen. Denna varning finns där tack vare att produkten är märkt med en rekommendation från Astma- och Allergiförbundet.

För att få ner antalet framtida fall med allergiska besvär orsakade av användandet av färg föreslår Kemikalieinspektionen informationsinsatser riktade till målare, ett initiativ som välkomnas av Astma- och Allergiförbundet.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 795 22 86.
Christine Sandberg, marknadsansvarig, Astma- och Allergiförbundet, 073 – 205 39 49.
Eva-Maria Dufva, pressansvarig, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 588 72 88.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.