Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Till Annie Lööf: Det behövs större möjligheter att ställa krav på balkongrökare

I Aftonbladet 17 mars 2012 uttalar du dig i Aftonbladet om att centern inte vill förbjuda balkongrökning och att man ska prata med varandra istället för att lagstifta.

Vi tror inte att du känner till vilka stora problem och hälsorisker grannars rökning kan medföra bl a för personer med doftöverkänslighet (ca 6% av befolkningen) och astma (ca 10% av den vuxna befolkningen). Då skulle du säkert uttala dig annorlunda i denna fråga. De som reagerar på tobaksrök kan inte ens i sin hemmiljö känna sig trygga när grannars rök kommer in i bostaden via balkonger, otätheter och via ventilationssystem. Tobaksrök kan ge akuta och kroniska besvär i luftvägarna och små barn är extra känsliga. Passiv rökning både förvärrar astma hos barn och kan utlösa astma hos friska barn.

Även om man inte kan förbjuda rökning på balkonger generellt är dagens lagstiftning (Miljö-balken) otillräcklig när det gäller möjligheter att ställa krav på rökande grannar som orsakar hälsobesvär. Det saknas även tydlig vägledning för hur miljökontoren ska utöva tillsyn över rökande grannar i bostäder. De rättsfall som finns ger de rökande grannarna rätt på bekostnad av människors hälsa. Det var väl inte lagstiftarnas intentioner för hur Miljöbalken skulle tolkas och användas? Människor som har astma eller annan överkänslighet tvingas ibland att flytta, men vad är det som säger att det inte finns en rökande granne på nästa ställe? Alla kan inte bo i egna hem. Vissa fastighetsägare har på frivillig väg infört rökfria flerfamiljshus (oftast i nyproduktion), men dessa hus motsvarar inte på lång väg det behov av rökfritt boende som finns. Idag har 27 fastighetsägare infört rökfria flerfamiljshus. Dessutom är det inte alla som har råd att bo i nyproducerade flerfamiljshus, särskilt inte de som har en funktions-nedsättning till följd av astma eller doftöverkänslighet som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Riksdagen borde införa nödvändiga restriktioner för grannars rökning i flerfamiljshus. Jag reagerar mot att du jämför störningen av tobaksrök från balkonger med att somliga ogillar motorcyklar som låter högt, stora hundar eller mobiltelefoner. Det handlar ju om människor som blir sjuka p g a grannars rökning och inte har en fristad ens i sitt eget hem. Astma- och Allergiförbundet föreslår en utredning av hur miljöbalken fungerat när det gäller inomhus-miljö och hälsa (bl a för människor med allergi och annan överkänslighet) som en del i en bred allergiutredning. Vi ser fram emot svar på vad Centern och regeringen tänker göra för att förbättra situationen för människor med astma/allergi och annan överkänslighet när det gäller grannars rökning i flerfamiljshus.

Ingalill Bjöörn, ordförande Astma- och Allergiförbundet   

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm