Följ Astma- och Allergiförbundet

Upprustning av skollokaler riskerar att skjutas på framtiden

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 12:08 CEST

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att satsningen för upprustning av skollokaler delvis senareläggs för att finansiera budgeten för 2016. Astma- och Allergiförbundet är kritiskt och menar att upprustningen av skollokalerna borde prioriteras nu istället för att skjutas på framtiden.

- God arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna prestera och må bra i skolan, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Upprustning av skollokaler borde prioriteras så snart som möjligt och inte skjutas på framtiden.

I höstas kom ett förslag från regeringen att även införa ett statligt stöd för upprustning av skolornas utemiljöer (skolgårdar mm). Boverket föreslår därför att föreskrifter om det statliga stödet för upprustning av skollokaler ändras för att även omfatta upprustning av skolornas utemiljöer. Förslaget har nu skickats ut på remiss.

- Risken för att satsningen rinner ut i sanden ökar. Upprustning av skolornas utemiljöer är bra men får inte ske på bekostnad av upprustning av skollokaler. Skolmiljarden är en viktig början som ett incitament för upprustning av lokaler, säger Maritha Sedvallson.

Det nya förslaget innebär att anslaget för upprustning av skollokaler minskas med 150 Mkr 2016 för att sedan ökas med 150 Mkr 2018. Enligt det ursprungliga förslaget skulle 330 Mkr avsättas per år 2016-18.

Kontaktpersoner:

Maritha Sedvallson, förbundsordförande, 070 - 661 54 75.

Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, 070-020 94 98.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.