Gå direkt till innehåll
Forskningsfondens logotype
Forskningsfondens logotype

Pressmeddelande -

Utdelning av Kerstin Hejdenbergs stipendium

2018 års Kerstin Hejdenbergs stipendier tilldelas Helena Thulin, Grigorios Theodosiou och Ylva Söderfeldt. 

Helena Thulin studerar allergiskt inflammerad matstrupe, ett tillstånd som drabbar framförallt barn. Idag finns det dessvärre inga enkla sätt att ställa diagnosen och Helena forskar med målsättningen att kunna ställa diagnosen via saliv- eller blodprov.

Grigorius Theodosious forskar om barn som drabbats av atopiskt eksem och hur det påverkar deras vardag, och hoppas kunna ta fram bedömningsskalor för sjukvården. En sådan möjlighet skulle kunna påverka livskvaliteten för både barn och föräldrar på sikt.

Ylva Söderfeldt studerar hur kunskap från patientföreningar förmedlas till patienter, samt hur patienter deltar i förändringar av den medicinska kunskapskulturen. Forskningen är av stort intresse för både patienter och sjukvårdspersonal.

Ändamålet för Kerstin Hejdenbergs stipendium är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander och unga forskare inom barnallergologisk forskning.

Juryn består av Robert Hejdenberg som representerar familjen och är ordförande i Forskningsfondens styrelse, Göran Wennergren, professor och barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Susanne Rosén, ledamot i Forskningsfondens styrelse samt vetenskapsskribent.

Det är med glädje vi genom detta stipendium stödjer dessa forskare i deras tidiga karriärer. Vi hoppas kunna bidra till ökad förståelse och kunskap kring psykologiska och sociala dimensioner kring allergisk sjukdom.

För ytterligare information kontakta fondsekreterare Jonas Binnmyr, Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, telefon 08 - 506 28 213, mail jonas.binnmyr@astmaoallergiforbundet.se

För frågor relaterade till press och media kontakta pressekreterare Anna Järphammar, telefon 0730 88 66 22.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm