Gå direkt till innehåll
Var femte med allergi mår dåligt trots medicinering

Pressmeddelande -

Var femte med allergi mår dåligt trots medicinering

En ny enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort tillsammans med Meda visar att så många som var femte av de som svarat har mycket stora besvär av sin allergi trots medicinering.

-  Jag är inte förvånad över resultatet, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. Många mår sämre i sin allergisjukdom än de skulle behöva. Om sjukvården hade kunnat erbjuda patienter med allergisjukdom en regelbunden kontakt med astma/KOL-sjuksköterska eller allergikonsulent skulle resultatet ha sett annorlunda ut. Då hade det varit möjligt att regelbundet utvärdera hur behandlingen fungerar och överväga nya behandlingsalternativ till de som fortfarande har besvär.

I början av året, innan pollensäsongen, har 1 546 vuxna med allergisjukdom svarat på en webbenkät om sin allergi, sin medicinering, hur de mår och hur nöjda de är med sin behandling. Av de som svarade hade 1 075 personer pollenallergi, varannan var allergisk mot pälsdjur och 976 svarade att de också hade astma. 

Enkäten visar att många med allergier mår sämre än de behöver, även utanför pollensäsongen. Att många ändå är nöjda med den behandling de fått visar att alltför många accepterat att de inte kan må bra – trots att de genom att lära sig ta sin medicin på rätt sätt i många fall kan må mycket bättre.

Av de som svarat säger var femte att de har mycket stora besvär av sin allergi även när de tar sin medicin. Det handlar om trötthet och om besvärande symtom från ögon och näsa. Två av tre (62 procent) klarar sin allergi med hjälp av sin medicinering och har då inga eller måttliga besvär av sin allergi men så många som var femte (23 procent) har svåra besvär av sin allergi även när de tar sin medicin.

Undersökningen visar också att nära hälften av de som svarade inte var helt nöjda med sin behandling.

-  Behovet av bättre uppföljning av patienter med astma och allergi är stort. Fler astma/KOL-mottagningar och fler utbildade astmasköterskor skulle kunna underlätta detta. Regelbunden uppföljning och utvärdering av pågående behandling samt övervägande av effektivare behandling skulle kunna förbättra livsvillkoren för många med astma och allergi, säger Maritha Sedvallson.  

Ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen får allergibesvär av pälsdjur, cirka 20 procent är allergiska mot pollen. Cirka 10 procent av den vuxna befolkningen har astma.

Enkäten bifogas i PDF-fil.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, 070 – 661 54 75
Eva-Maria Dufva, pressekreterare, 070 -588 72 88.


Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterat material

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm