Följ Astma- och Allergiförbundet

Vi ser fram emot fler rökfria miljöer för barn!

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 16:02 CET

Idag presenterar regeringen en lagrådsremiss om det tobaksförebyggande arbetet. Regeringen föreslår en ny lag om tobak och liknande produkter som omfattar ett antal rökfria offentliga utemiljöer. I rökförbudet föreslås att tobaksrökning, e-cigaretter och örtprodukter för rökning ska ingå.

- Vi är mycket glada att regeringen nu föreslår rökfritt på vissa allmänna platser utomhus. Det minskar risken att ofrivilligt utsättas för passiv rökning och ökar tillgängligheten för dem som annars riskerar bli sjuka av andras tobaksrök eller ånga från e-cigaretter, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet. 

Astma- och Allergiförbundet har i flera år arbetat för att tobakslagen även ska omfatta vissa allmänna platser utomhus, inte minst uteserveringar. Regeringen föreslår rökfritt på uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra lokaler som allmänheten har tillträde till, perronger och hållplatser för inrikes kollektivtrafik, lekplatser, sportanläggningar och arenor ute.

Regeringen föreslår också förbud mot marknadsföring av tobaksvaror på försäljningsställen och att tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror införs. Däremot finns inte ett exponeringsförbud med i förslaget vilket innebär att tobaksvarorna fortfarande få synas i butik.

- Vi är väldigt glada att vårt arbete för fler rökfria miljöer har gett resultat. Det är särskilt glädjande att så många miljöer där barn och unga vistas berörs av förslaget. Det är synd att vissa åtgärder som exponeringsförbud saknas, men lagrådsremissen innehåller viktiga steg på vägen för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025, säger Maritha Sedvallson.

För kommentarer, var god kontakta: Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 661 54 75

För mer information, var god kontakta: Marie-Louise Luther, ombudsman, Astma- och Allergiförbundet, telefon 070 - 020 94 98, 

Astma- och Allergiförbundet  är en medlemsorganisation som jobbar för friskare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.