Gå direkt till innehåll
Visa respekt för pälsdjursallergiker

Pressmeddelande -

Visa respekt för pälsdjursallergiker

I tre artiklar på kort tid har Dagens Nyheter tagit upp positiva aspekter på hundar som tas med till offentliga miljöer. Dessvärre har man missat att ta med de negativa konsekvenser som detta innebär för personer med pälsdjursallergi. Istället beskrivs det som ett problem som är psykiskt och överdrivet.

-  När det gäller ledarhundar har Astma- och Allergiförbundet en överenskommelse med Synskadades Riksförbund, SRF, om hur konflikter som rör ledarhundar ska hanteras, säger Leif Henriksson, förste vice ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Både allergiker och synskadade har lika stor rätt till ett tillgängligt samhälle enligt
FN-konventionen om rättigheter för funktionshindrade. Det betyder att varken personer med svårare pälsdjursallergi eller de med ledarhund kan hävda sin rätt på den andres bekostnad. De situationer där konflikter skulle kunna uppstå går oftast att lösa bara viljan finns eftersom det bara rör sig om ca 300 ledarhundar.

Vi tycker inte det finns någon poäng i att ställa olika grupper med funktionshindrade mot varandra – vi arbetar gemensamt för ett tillgängligt samhälle.

-  Allergi kan liksom en synskada utgöra en funktionsnedsättning om den utgör hinder i en persons vardag. Människor med allergi möts tyvärr alltför ofta med misstro därför att funktionsnedsättningen är dold och inte syns, säger Leif Henriksson.

Ett större problem för den som är pälsdjursallergiker är de hundar som ”bara” är sällskapsdjur och som inte nödvändigtvis behöver tas med överallt. Det blir allt vanligare att man tar med hunden till exempelvis klädaffärer, på krogen eller i kollektivtrafiken. Många med svår pälsdjursallergi har redan idag problem att röra sig fritt och vi anser därför att pälsdjur bör undvikas så långt det är möjligt i offentliga inomhusmiljöer.

Ungefär 15 procent av den vuxna befolkningen och 7 procent av 12-åringarna uppger att de har pälsdjursallergi. Det är förstås inte alla som har svår pälsdjursallergi, men studier visar att pälsdjursallergi är den svåraste av våra vanliga luftvägsallergier eftersom den så lätt leder till utveckling av astma och hyperreaktiva luftrör. 

Läs hela uttalandet här.

För mer information kontakta gärna:
Maritha Sedvallson, tel 070 - 661 54 75
Marie-Louise Luther, ombudsman, tel 070 - 020 94 98.

Ämnen

Taggar


Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkänslighet. Vi vill därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare, beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.

Presskontakt

Elin Sundin

Elin Sundin

Presskontakt Pressekreterare 0704741180
Helena Färnsten

Helena Färnsten

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Opinionsbildning 070-345 56 51

Relaterade nyheter

Följ oss! Vi verkar för ett friskare och tryggare liv för barn och vuxna med astma, allergi eller annan överkänslighet.

Astma- och Allergiförbundet är en medlemsorganisation som jobbar för friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har lokala föreningar runt om i hela landet.

Astma- och Allergiförbundet
Rosenlundsgatan 52
118 63 Stockholm